Mobiliteitsgeluk Index

Hoe beoordeel jij de mobiliteit in jouw buurt?

Geluk is belangrijk. Hoewel geluk voor iedereen verschillend is, wil iedereen gelukkig zijn. Wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar wat groepen mensen gelukkig maakt. Daaruit weten we dat mobiliteit van invloed is op het geluk.

Het doel van De Verkeersonderneming in de regio Rotterdam is het bevorderen van mobiliteit. Wanneer mensen in staat zijn te reizen en gemakkelijk van A naar B kunnen komen, kunnen zij zich verbinden met vrienden, hun sociale netwerk, werk, zorg, onderwijs, sport, recreatie en is er persoonlijke groei.

De Verkeersonderneming heeft een vragenlijst opgesteld om te achterhalen hoe mensen uit eenzelfde buurt de mobiliteit beoordelen en of op basis van die uitkomsten verbeteringen aangebracht kunnen worden in die wijk.

De resultaten van de index worden verwerkt in Google Analytics en worden gebruikt voor verder onderzoek.

Vragen over de mobiliteitsgeluk Index? Mail dan naar: mobiliteitsgelukindex@verkeersonderneming.nl

Privacy Statement

Gezondheid

Hoeveel schat u in dat uw reis uw gezondheid beïnvloedt? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Ik beschouw mezelf lichamelijk

Mobiliteit helpt mij fit te blijven, het is een groot deel van mijn dagelijkse beweging

Bijvoorbeeld: fietsen, lopen, skeeleren, steppen

Langdurige gezondheidsproblemen zoals een handicap of invaliditeit beperken mijn mogelijkheden

De manier waarop ik reis heeft invloed op hoe ik me voel

Zorgvoorzieningen zijn voor mij (fysiek) bereikbaar

Volgende

Levensstandaard

Hoeveel schat je in dat je manier van reizen je Levensstandaard beïnvloedt? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Als ik naar familie en vrienden ga, dan ga ik meestal

Hoe toegankelijk zijn de voorzieningen als je reist naar familie & vrienden (stoep, fietspad, het vervoermiddel zelf, wegen)?

Is de reistijd van reizen naar familie & vrienden betrouwbaar?

Ik zie mijn familie en vrienden

Ik zou gemakkelijker met familie en vrienden kunnen afspreken als

Ik heb genoeg geld om aan mijn financiële verplichtingen te voldoen

Ik heb genoeg geld om te reizen op de manier waarop ik wil

Ik ben tevreden over waar ik woon en over mijn buurtgenoten

Bij het kiezen van mijn woonlocatie was bereikbaarheid

De manier waarop andere mensen naar mij kijken, wordt beïnvloed door hoe ik mij verplaats

Bijvoorbeeld: het bezit van een auto, (elektrische) fiets, of juist helemaal geen (eigen) vervoermiddel
Volgende

Persoonlijke groei en ontwikkeling

Hoeveel schat je dat de manier waarop je reist van invloed is op je Persoonlijke groei en ontwikkeling? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Ik kan bestemmingen waar ik regelmatig werk of een opleiding volg

Als ik naar mijn werk / studie reis, ga ik

(meer dan een antwoord mogelijk)

Hoe ervaar je de voorzieningen als je reist naar werk/studie (stoep, fietspad, het vervoermiddel zelf, wegen)?

Is de reistijd van reizen naar werk /studie betrouwbaar?

Regelmatig reizen naar werk of opleiding vind ik

Bereikbaarheid speelt bij de keuze van werk of een opleiding een belangrijke rol

Op mijn reis heb ik

Volgende

Vrijheid

Hoeveel schat je in dat de manier waarop je reist invloed heeft op je Vrijheid? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Ik kan me altijd verplaatsen, waar en wanneer ik dat wil

Dit kan ik doen op de manier waarop ik dat wil

Ik heb genoeg vrije tijd waarin ik kan doen wat ik wil

Ik kan me zelfstandig verplaatsen

Als je niet helemaal onafhankelijk bent, wil je ons dan toelichten waar je hulp bij nodig hebt?

Volgende

Gemeenschapsgevoel

Hoeveel schat je in dat de manier waarop u reist van invloed is op uw Gemeenschapsgevoel? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Als ik onderweg ben voel me veilig bij andere mensen

Bijvoorbeeld: in het ov, sociaal-recreatief vervoer, vervoer op maat, op straat

Als ik onderweg ben vind ik het gedrag van anderen

Bijvoorbeeld: in het ov, sociaal-recreatief vervoer, vervoer op maat, op straat

Ik voel me thuis in mijn buurt

Ik behoor tot een of meer groepen in mijn gemeenschap

Bijvoorbeeld: sport club, kerk, buurtgenoten…

Ik ben geïnteresseerd in wat er gebeurt in mijn buurt

Volgende

Invloed op (leef)milieu

Hoeveel schat je in dat de manier waarop u reist van invloed is op uw Invloed op (leef) milieu? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Ik vind files en verkeersdrukte zorgwekkende ontwikkelingen voor onze steden

Ik maak me zorgen over het gebrek aan groene ruimten in mijn buurt

Ik maak me zorgen over het gebrek aan veilige voetgangersgebieden in mijn buurt

Ik maak me er zorgen over dat de steden steeds groter en drukker worden

Ik maak me zorgen over luchtvervuiling / CO2-uitstoot

Ik maak me zorgen over geluidsoverlast (veroorzaakt door mobiliteit)

Ik maak graag milieu-vriendelijk keuzes

elektrisch rijden, fietsen in plaats van de auto, deelauto etc.
Volgende

Algemene gegevens

Wil je de index anoniem invullen? Laat dit veld dan open.

Wat is jouw e-mailadres?

Deelnemer van het Rotterdam Maas Experiment? Vul dan hier je e-mail adres in.

Heb je een code ontvangen? Vul deze dan hier in.

Algemeen geluksniveau

Als je je leven een cijfer moest geven, welk cijfer zou dat dan zijn? Een 10 is volmaakt gelukkig; een 1 is in alle opzichten ongelukkig

Welke zaken uit het rijtje hieronder hebben het meest invloed op jouw levensgeluk?

Selecteer maximaal 3 factoren die van invloed zijn op jouw geluk

Wat is je leeftijd?

Waar woon je?

Vul de 4 cijfers van je postcode in

Waar werk/studeer je?

Als je niet werkt of studeert vul dan in: n.v.t. Vul de 4 cijfers van de postcode van het bezoekadres in, niet de postbus.

Wat is jouw burgerlijke staat?

Meer dan een antwoord mogelijk

Wat is je hoogst genoten opleidingsniveau?

Wat is je (gezins)inkomen gemiddeld per jaar?

in euro's

Wat is je (hoofd)beroep?

Als je niet werkt vul dan in: n.v.t.

Ben je uitgenodigd om deze mobiliteitsgelukindex.nl vragenlijst in te vullen of ben je hier op eigen initiatief?

1
0